7/24 Online Anlık Teslimat Garantisi!

Üye Politikası

Üye Politikası metni, aktifhesap.net'den hizmet alırken dikkat etmeniz gerekenleri ve uymanız gereken kuralları içermektedir. Siteyi kullanmanız yahut hizmet almanız durumunda işbu sözleşmeyi kabul etmiş sayılmaktasınız. Aksi görüşte olmanız halinde lütfen aktifhesap.net'i kullanmayı derhal bırakınız. Müşteri, kullanıcı, alıcı aktifhesap.net adresine üye olmuş kimseleri tanımlamaktadır.

  1. İşbu sözleşme aktifhesap.net’den yararlanma şartları, üyeliğe ilişkin koşul ve şartlar ile sitede uygulanması gereken ve yasak olan davranışlar hakkında kullanıcıları bilgilendirmektedir. Kullanıcılar ise bu metne uyacaklarını taahhüt etmektedir.
  2. aktifhesap.net’i kullanmanızla birlikte işbu sözleşme metnini bununla birlikte KVKK Açık Riza sözleşmemizi de kabul etmiş, Gizlilik Politikalarımızıda okuyarak onaylamış sayılmaktasınız.
  3. aktifhesap.net üyeleri ve misafir kullanıcılar kullanım esnasında sitede belirtilen tüm kurallara uyacağını peşinen kabul etmiş sayılmakta ve siteyi amacına uygun şekilde kullanacaklarını hukuka ve ahlaka aykırı işlemler gerçekleştirmeyeceklerini de beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktadırlar.
Ürünler ve Hizmetler

Ürünlerin temel özellikleri (türü, miktarı, mecrası, takipçi sayısı) aktifhesap.net adresinde yayınlanmaktadır. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. aktifhesap.net fiyat ve ürün politikalarına ilişkin tüm düzenleme ve belirleme haklarını kendinde saklı tutmakta olup aktifhesap.net üyeleri ve ziyaretçilerine herhangi bir bildirimde bulunmadan her zaman fiyat ve ürün politikalarında değişiklikler yapma hakkına haizdir.

Ürünler sosyal medya hesapları ve wordpress tema & eklenti satışı kapsamındadır.

Ürünlerin ait olduğu asıl mecraların kapatılması, durdurulması, erişime engellenmesi ya da direkt hesap ile ilgili erişim engeli, kapatma ya da durdurma işlemlerinden aktifhesap.net sorumlu tutulamaz.

Ürünler satıldığı andaki aktif/çalışabilir durumuna göre değerlendirilir. Satış sonrası meydana gelecek herhangi bir olumsuzluk, aktifhesap.net garantisinde değildir.

Satılan hesaplarla ilgili politikalar, hesapların asıl ait olduğu mecralarca belirlendiğinden bu konudaki herhangi bir değişiklik aktifhesap.net sorumluluğunda değildir.

Satışa konu hesap eklenti ve temalar ile ilgili T.C Anayasası başta olmak üzere diğer tüm mevzuata aykırı paylaşımlar satıştan sonra müşterinin sorumluluğunda olup, bu nedenle meydana gelebilecek zarar ya da tazminat konuları müşteriye ait olacağı en baştan kabul edilmiştir.

Alım işleminin gerçekleştirmesini müteakiben müşteri hesabın ve site güvenliğini sağlamakla bizzat yükümlü olup giriş bilgilerini değiştirerek kendi güvenliğini sağlamakla da yükümlüdür. Aksi durumda aktifhesap.net olarak herhangi bir yükümlülüğümüz bulunmayacaktır.

Üyeler siteye giriş yaparak kullanıma başladıklarında tam ehliyetli, akli dengelerinin yerinde ve 18 yaşından büyük olduklarını da beyan etmiş sayılmaktadırlar. Söz konusu hususun aksi iddia edilemeyecek olup kullanıcının yahut yasal temsilcisinin gerçekleştirilen tüm işlemlerden şahsi sorumluluğu bulunmaktadır.

Satışa konu ürünler 3. sağlayıcılardan tedarik edilen ürünler olup aktifhesap.net olarak herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Satıştan sonra müşteri tarafından gerçekleştirilecek eylem ve davranışlardan da herhangi bir sorumluluğumuz olamayacağı gibi cezai ve hukuki sorumluluk doğuran davranışlardan müşteri bizzat sorumlu olacaktır. Yasal makamlar tarafından, şirketimizden herhangi bir talep olması halinde söz konusu hukuka uygun isteklerin karşılanacağını da siz üyelerimize bildirmek isteriz.

İstenilen ürünün müşteriye sağlanamaması durumunda ve müşterinin iade talep etmesi halinde müşteriye öncelikli olarak ikame ürünler teklif edilecek, işbu teklifin müşteri tarafından kabul edilmemesi halinde ise iade süreci başlatılacak olup aktifhesap.net sorumluluğunda bulunan iadeye ilişkin işlemler 5 iş günü içerisinde tamamlanacaktır. (Banka ve diğer kurumlardan kaynaklanan gecikmelerden dolayı aktifhesap.net’in sorumluluğu bulunmamakta olup süreç ilgili banka aracılığı ile müşteri tarafından takip edilecektir.)

Müşterinin satın alımı dışında teslim edilen tüm ürünlerin (test amaçlı ürünler, telafi ürünler, promosyon ürünler ve ikame ürünler) sorumluluğu üyeye ait olup herhangi bir olumsuzluk halinde işbu sözleşmenin şartları esas alınacaktır.

aktifhesap.net bildirimde bulunmaksızın sunduğu her türlü hizmeti kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkına haizdir. İşbu durumun gerçeklemesi halinde kullanıcıların tazminat talep hakkı bulunmayacaktır.

Fikri ve Sinai haklara ilişkin aktifhesap.net da yer almakta olan tüm fikir ve sanat ürünleri yazılımlar site teması ve diğer ürünlerin tasarım ve kullanım hakkı aktifhesap.net yetkililerinde bulunmaktadır. İşbu hakkın ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde yasal yollara başvurulacak ve ortaya çıkan tüm zararlar sorumlu kulanıcı/misafirlerden tazmin edilecektir.

Üyeler, üye olma esnasında aktifhesap.net’e sunmuş olduğu bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmekte, aksi durumda ortaya çıkacak tüm sorunlara ilişkin şahısları bakımından sorumlu olduklarını (cezai ve hukuki sorumluluk dahil olmak üzere) kabul etmektedirler.

Üyeler, sosyal medya hesapları ile gerçekleştirilen işlemlerden şahsen sorumlu olup hesapları 3. kişilere vermeleri halinde gerçekleşecek tüm hukuki prosedürlerden de şahsen sorumlu olacaklardır.

Üyelerin üyelik şifreleri, e-posta adresleri ve diğer şahsi bilgilerine ilişkin işbu şifre ve bilgilerin 3. kişilerden gizlenmesi gerekmektedir. Aksi durumda ortaya çıkacak zararlardan aktifhesap.net’in sorumluluğu bulunmayacak olup şifreyi ele geçiren kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerden üyelik sahiplerinin sorumluluğu bulunacaktır.

Gecikmelerden doğan zararlar bakımından aktifhesap.net’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar tarafından olası bir gecikmenin bildirmesi durumunda haktifhesap.net söz konusu durumun çözülmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirecektir.

Alış işlemleri 3. parti kişiler aracılığı ile yapılacak olup müşterinin alışverişi onaylaması halinde aktifhesap.net direkt olarak ödeme ekranına yönlendirecek ve ödemenin söz konusu sayfa aracılığıyla başarılı şekilde gerçekleşmesini müteakiben alışveriş işlemi tamamlanmış sayılacaktır. (Müşteri siparişi tamamlanmış sayılıp aktifhesap.net kendi yükümlülüklerini 3 işgünü içerisinde tamamlayacaktır.)

Yetkili mahkemeler: aktifhesap.net nezdinde yapılan işlemler sebebi ile doğan uyuşmazlıklarda yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri İstanbul mahkemeleri olup eksik hükümlerde Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri sırası ile uygulanacaktır.

İletişime Geç